• Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 8 của Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi
 • 05/03/2024
 • Ngày 05/03/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 4300368426-001 đăng ký thay đổi lần thứ 8 của Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi. Theo đó, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

  -  Tên Chi nhánh bằng tiếng việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ MIỀN TRUNG - XÍ NGHIỆP NHIÊN LIỆU DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI.
   
  -  Địa chỉ trụ sở chính của Chi nhánh: Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
   
  -  Điện thoại: 0255.3.526 168 - Fax: 0255.3.526 165
   
  -  Người đứng đầu Chi nhánh: Bà  Nguyễn Thu Thảo
   
     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300368426-001  đính kèm: Download file.
 • PSMT