• PSMT thông báo Sở KH ĐT TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận ĐKHĐ Chi nhánh Miền Nam thay đổi lần 1 thành Chi nhánh PIMD
 • 17/07/2015
 • Ngày 16/07/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh đã phê duyệt thay đổi lần 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Miền Nam - Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung thành:

  Tên tiếng việt mới: CHI NHÁNH PHÂN PHỐI NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ MIỀN TRUNG.

  Tên Tiếng Anh: MIEN TRUNG PETROLEUM SERVICES AND TRADING JOINT STOCK COMPANY - PETROLEUM INDUSTRIAL MATERIALS DISTRIBUTION BRANCH.

  Tên viết tắt: PIMD.

   

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh PIMD thay đổi lần 01 đính kèm: Download file

   

 • PSMT