CÔNG TY TNHH MTV GAS CHÍNH
565 Phan Chu Trinh - Phường Hoà Hương - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3830001 -  Fax: 05103851919