• Thông báo thay đổi Giấy CN Đăng ký Kinh doanh lần thứ 17
 • 06/06/2015


 • Ngày 05/06/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 4300368426 thay đổi lần thứ 17 của Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.

  Theo đó, Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung đã thay đổi địa điểm Cửa hàng Kinh doanh và giới thiệu sản phẩm PETGAS theo địa chỉ mới là: Lô C5-1, KCN Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

  Và Bổ sung thông tin thành lập Chi nhánh Miền Nam - Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.
   

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 4300368426 đính kèm: Download file.
   

 • PSMT