Tuyển dụng
Đăng ký Đại lý Phân phối LPG
 • Chính sách tuyển dụng

 • Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp

   

  • PSMT luôn tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường. Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của PSMT;

  • Hoạt động sản xuất kinh doanh của PSMT gắn liền với công tác chăm sóc sức khỏe, áp dụng triệt để các biện pháp an toàn và nỗ lực bảo vệ môi trường, tuân thủ chặt chẽ các quy định và luật pháp Việt Nam và Quốc tế.

  • PSMT có môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại.

  Chính sách đãi ngộ

  • Thu nhập thỏa đáng và ổn định;

  • Chính sách trả lương, trả thưởng gắn tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác dựa trên năng lực thực sự và hiệu quả công việc của cá nhân;

  • Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân và đơn vị, thưởng sáng kiến cải tiến;

  • Thưởng nhân các ngày lễ của quốc gia và Ngày thành lập của Petrosetco. 

  • Các loại phụ cấp đặc thù đa dạng cho từng vị trí công việc;

  • Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước;

  • Chế độ bảo hiểm mang tính phúc lợi cao cho CBCNV (Bảo hiệm tai nạn, bảo hiểm sinh mạng và phẫu thuật nằm viện)

  • Được khám và theo dõi sức khỏe định kỳ;

  • Trợ cấp, tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBCNV;

  • Phúc lợi cho gia đình CBCNV (Chính sách hỗ trợ đào tạo, khen thưởng thành tích học tập tốt…);

  • Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CBCNV.

  Chính sách Đào tạo & Phát triển nghề nghiệp

  • Được đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh công việc;

  • Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc;

  • Đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các CBCNV có năng lực thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

  • Đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đào tạo chuyên môn, an toàn định kỳ.

  • Có chính sách hỗ trợ học tập và phát triển trình độ chuyên môn.