• PSMT thông báo Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam - Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung
  • 16/04/2015
  • Ngày 15/04/2015, Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-PSMT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Châu - Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam - Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.

    Quyết định số 11/2015/QĐ-PSMT đính kèm: Download file.

  • PSMT