• Hạt nhựa LLDPE
 • Công dụng: dùng để thổi túi nilon, màng phủ nông nghiệp…

  Mã hàng:

  LLDPE FD21HS – QAMAR

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 2
  • Hãng sản xuất: QAMAR
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - SPECS
  28-LLDPE-FD21HS-QAMAR
  line
  LLDPE FD21HN – QAMAR

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 2
  • Hãng sản xuất: QAMAR
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - SPECS
  27-LLDPE-FD21HN-QAMAR
  line
  LLDPE 218W – SABIC

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 2
  • Hãng sản xuất: SABIC
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - SPECS
  29-LLDPE-218W-SABIC
  LLDPE 218B – SABIC (CAST FILM EXTRUSION)

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 2
  • Hãng sản xuất: SABIC
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - MSDS
   - SPECS
  31-LLDPE-218B-CF-SABIC
  line
  LLDPE 218N – SABIC

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 2
  • Hãng sản xuất: SABIC
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - SPECS
  30-LLDPE-218N-SABIC
  line
  LLDPE 118W – SABIC

   

  • Chỉ số nóng chảy (MI): 1
  • Hãng sản xuất: SABIC
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - MSDS
   - SPECS
  32-LLDPE-118-SERIES-SABIC