CÔNG TY TNNH GIA AN
KCN Tâm Thắng - Xã Tâm Thắng - Huyện Cư Jut - Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3816288 -  Fax: 0501 3816288