• Nhà máy lọc dầu Bình sơn

  PSMT là Nhà cung cấp dịch vụ uy tín trong các lĩnh vực Thương mại phân phối LPG, Hạt nhựa PP, Xơ - Sợi, Dịch vụ Dầu khí, Dịch vụ về Bất động sản.

 • Trách nhiệm - Uy tín

  PSMT là Nhà cung cấp dịch vụ uy tín trong các lĩnh vực Thương mại phân phối LPG, Hạt nhựa PP, Xơ - Sợi, Dịch vụ Dầu khí, Dịch vụ về Bất động sản.

 • Phân phối LPG, Hạt nhựa PP

  PSMT là Đơn vị phân phối chính thức sản phẩm LPG, Hạt nhựa PP của Nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng mỗi loại đạt trên 40.000 tấn/năm.

 • Chiết nạp, Phân phối LPG bình

  PSMT là Đơn vị phân phối chính thức sản phẩm LPG của Nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng trên 40.000 tấn/năm.