CÔNG TY TNHH MINH CHÁNH TB
Cụm CN Bồng Sơn – Hoài Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 056 3561429 -  Fax: 056 3561429