• Hạt nhựa LDPE
 • Công dụng: chủ yếu là thổi túi và ép các chi tiết cấu thành của hàng tiêu dùng…

  Mã hàng:

  Hạt nhựa LDPE Thổi  
  LDPE 2426K – BASELL
  • Chỉ số nóng chảy (MI): 4
  • Hãng sản xuất: BASELL
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Thông số kỹ thuật:
   - MSDS
   - SPECS
  25-LDPE-2426K-BASELL
  line
  LDPE 260GG – TITAN
  • Chỉ số nóng chảy (MI): 5
  • Hãng sản xuất: TITAN (LOTTE)
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Thông số kỹ thuật:
   - MSDS
   - SPECS
  26-LDPE-260GG-TITAN
  Hạt nhựa LDPE Tráng  
  LDPE 795C – SCG
  • Chỉ số nóng chảy (MI): 9
  • Hãng sản xuất: SCG
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Thông số kỹ thuật:
   - MSDS
   - SPECS
  24-PP-LDPE-LAM-795C-SCG