CÔNG TY CP KHÍ HOÁ LỎNG LONG PHỤNG KOM TUM
Lô D3 - Đường Quy Hoạch A3 - A5 KCN Hoà Bình - Phường Lê Lợi - TP KomTum
Điện thoại: 0603918336 -  Fax: 055 3526165