• Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang
 • 26/05/2016
 •  Ngày 26/05/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 4201576665 đăng ký thay đổi lần thứ 4 về việc chuyển đổi Công ty TNHH Công nghiệp Anh Trung thành Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang.

  Theo đó, Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang sẽ là Đơn vị thành viên 100% vốn điều lệ do Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) làm chủ sở hữu.

  Thông tin doanh nghiệp cụ thể như sau:
   
  - Tên Công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ NHA TRANG
   
  - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: NHA TRANG PETROLEUM SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
   
  - Trụ sở chính của Công ty: Lô E7 cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
   
  - Điện thoại: 0583.727339 - Fax: 0583 727439
   
  - Vốn điều lệ: 10.000.000.000 Vnđ (Mười tỷ đồng).
   
  - Chủ tịch Công ty: Ông Tôn Thất Anh Tuấn.
   
  - Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty: Ông Lê Anh Tú
   
   
 • PSMT