• Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần thứ 2 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây
 • 29/02/2024
 •  Ngày 29/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ đã cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 4300368426-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây. Theo đó, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung - Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

  -  Tên Chi nhánh bằng tiếng việt: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH NHIÊN LIỆU DẦU KHÍ MIỀN TÂY.
   
  -  Địa chỉ trụ sở chính của Chi nhánh: QL80, Ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ, Việt Nam
   
  -  Điện thoại: 0292.3.648 789 - Fax: 0292.3.648 789
   
  -  Người đứng đầu - Giám đốc Chi nhánh: Ông Nguyễn Quý Long
   
     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300368426-004  đính kèm: Download file.
 • PSMT