• Giới thiệu Công ty
 •  Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Một thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

  I.  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Kinh doanh thương mại và dịch vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí: Dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh thương mại tổng hợp, phân phối và chiết nạp LPG, cho thuê kho chứa LPG, đại lý xăng dầu; phân phối các sản phẩm hạt nhựa Polypropylene (gồm cả PP Yarn và PP Injection); phân phối các sản phẩm xơ Polyester (PSF), sợi Polyester Filament, và hạt Chip Polyester; dịch vụ cung ứng lao động; dịch vụ vận chuyển… Làm đầu mối cho Tổng Công ty Petrosetco tại Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Công ty uỷ quyền.

  II.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

  -   Năm 1998: Liên doanh giữa Tổng Công ty Petrosetco và Công ty Du lịch Quảng Ngãi thành lập Công ty Liên doanh PetroVietnam Sông Trà. Cơ sở kinh doanh là Khách sạn Petro Sông Trà với quy mô 60 phòng ngủ và thành lập Chi nhánh Petrosetco Quảng Ngãi.

  -   Tháng 12/2006: Tổng Công ty Petrosetco mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Du lịch tại lập Công ty Liên doanh PetroVietnam Sông Trà và sát nhập Chi nhánh Petrosetco Quảng Ngãi với Công ty Liên doanh PetroVietnam Sông Trà thành Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Quảng Ngãi.

  -   Tháng 1/2007: Thành lập Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Quảng Ngãi trên cơ sở chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Quảng Ngãi.

  -   Tháng 2/2009: Khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Dịch vụ Dầu khí Dung Quất - Petrosetco Tower.

  -   Tháng 9/2009: Thành lập Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng.

  -   Tháng 11/2010: Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Dung Quất trên cơ sở Trung tâm dich vụ Dầu khí Dung Quất.

  -   Tháng 12/2010: Khánh thành Trạm chiết nạp LPG Tịnh Phong và thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Dung Quất.

  -   Tháng 1/2011: Chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.

  -   Tháng 7/2015: Tiếp nhận và chuyển đổi Công ty Phân phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu khí (PIMD) thuộc Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí sang mô hình Chi nhánh Phân phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu khí (PIMD) thuộc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.

  -   Tháng 5/2016: Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Công nghiệp Anh Trung bao gồm Trạm Chiết nạp LPG Nha Trang có trụ sở chính tại Lô E7 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa và chuyển đổi thành Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung làm chủ sở hữu.

  -   Tháng 1/2019: Thành lập Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây tại QL80, Ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp Cần Thơ.