GIÁM ĐỐC
ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN

Sinh năm :  1973

Nơi sinh   :  Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ    :  Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2000 đến nay:

- Tháng 08/2000 là Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng Công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

- Tháng 06/2003 là Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - (PTSC).

- Tháng 10/2007 được bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC).

- Tháng 02/2009 được bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC). 

- Tháng 04/2010 được bổ nhiệm Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 02/2012 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí - (Petrosetco).

- Tháng 03/2013 được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí ( PetroRetail)  - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 05/2014 được bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) - Tháng 05/2016 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

- Tháng 08/2019 – Nay được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Ông Tôn Thất Anh Tuấn là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường European University- Switzerland, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Maastricht (MSM)- Netherlands, Kỹ sư máy trường Đại học Hàng Hải, Cử nhân Kinh tế ngoại thương trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Với những cống hiến cho ngành dầu khí, Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.
 

PHÓ GIÁM ĐỐC
ÔNG LÊ ANH TÚ

Sinh năm: 1976.

Nơi sinh: Huyện Lý Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
 
Ông Lê Anh Tú đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2012 đến nay:
 
- Tháng 02/2012 được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).
 
- Tháng 01/2015 được bổ nhiệm là Giám đốc Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).
 
- Tháng 05/2016 được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).
 
- Tháng 01/2019 được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).
 
- Tháng 10/2020 - Nay: được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) kiêm nhiệm Giám đốc  Xí nghiệp Nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang, Giám đốc Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây.
 
Ông Lê Anh Tú là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh (Đại học Đà Nẵng). Với những cống hiến cho ngành dầu khí, Ông Lê Anh Tú đã được bằng khen của Bộ Công Thương năm 2018, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.
 
1 |