GIÁM ĐỐC
ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN

Sinh ngày: 03/08/1973.

Quê quán: Thừa Thiên Huế.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Maastricht (MSM)- Netherlands .

Quá trình công tác:

-  08/2000 – 05/2003: Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  06/2003 – 09/2007: Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  10/2007 - 01/2009:  Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  02/2009 - 9/2009: Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  9/2009 - 3/2010: Thành viên Ban dự án phân phối sản phẩm PP Dung Quất (Ban PP Dung Quất) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). 

-  04/2010 - 01/2012: Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí  (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  02/2012 - 02/2013: Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí  (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  03/2013 - 12/2013: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  03/2013 - 05/2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PetroRetail) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  04/2013 - Nay:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  05 /2014 – 04/2016:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  05/2016 - 31/07/2019:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

-  01/08/2019 - Nay:  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Khen thưởng:

Với những cống hiến cho ngành dầu khí, ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.

 

1 |