CHỦ TỊCH HĐQT
ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN

Sinh năm :  1973

Nơi sinh   :  Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ    :  Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2000 đến nay:

- Tháng 08/2000 là Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng Công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

- Tháng 06/2003 là Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - (PTSC).

- Tháng 10/2007 được bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC).

- Tháng 02/2009 được bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC). 

- Tháng 04/2010 được bổ nhiệm Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 02/2012 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí - (Petrosetco).

- Tháng 03/2013 được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí ( PetroRetail)  - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 05/2014 được bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) - Tháng 05/2016 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

- Tháng 08/2019 – Nay được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Ông Tôn Thất Anh Tuấn là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường European University- Switzerland, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Maastricht (MSM)- Netherlands, Kỹ sư máy trường Đại học Hàng Hải, Cử nhân Kinh tế ngoại thương trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Với những cống hiến cho ngành dầu khí, Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.

THÀNH VIÊN HĐQT
ÔNG TRẦN QUANG HUY

Ông Trần Quang Huy sinh năm 1988.

Quá trình công tác: 

Năm 2010 – tháng 8/2020: làm kiểm toán viên tại công ty kiểm toán, thường xuyên kiểm toán các tập đoàn lớn, công ty niêm yết.

Tháng 8/2020 – tháng 10/2021: Phó Ban Tài chính Kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Tháng 11/2021: Ông được giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT). 

Ông Trần Quang Huy tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Có chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) do VACPA cấp.

THÀNH VIÊN HĐQT
ÔNG SƠN CHÍ TÂN

Ông Sơn Chí Tân sinh năm 1981.

Quá trình công tác:

Ông Sơn Chí Tân đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2007 đến nay.

Năm 2007: Ông đã gia nhập Tổng Công ty PETROSETCO. 

Năm 2008: Chuyên viên Pháp chế Tổng Công ty. 

Tháng 6/2010: Ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Pháp chế thuộc ban Tổ chức Hành chính Tổng Công ty.

Năm 2012: Trưởng Ban Pháp chế- Truyền thông Tổng Công ty.

Tháng 8/2018: Phó Ban Tổ chức Hành chính phụ trách Pháp chế của Tổng Công ty. 

Tháng 4/2020: Phó Ban Tổ chức Nhân sự của Tổng Công ty.

Tháng 11/2021: Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp Chế tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí; Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Ông Sơn Chí Tân tốt nghiệp Cử nhân Luật - Đại học Luật TP.HCM.

1 |