CHỦ TỊCH HĐQT
ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN

Sinh năm :  1973

Nơi sinh   :  Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ    :  Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2000 đến nay:

- Tháng 08/2000 là Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng Công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

- Tháng 06/2003 là Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - (PTSC).

- Tháng 10/2007 được bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC).

- Tháng 02/2009 được bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC). 

- Tháng 04/2010 được bổ nhiệm Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 02/2012 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí - (Petrosetco).

- Tháng 03/2013 được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí ( PetroRetail)  - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

- Tháng 05/2014 được bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) - Tháng 05/2016 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

- Tháng 08/2019 – Nay được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Ông Tôn Thất Anh Tuấn là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường European University- Switzerland, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Maastricht (MSM)- Netherlands, Kỹ sư máy trường Đại học Hàng Hải, Cử nhân Kinh tế ngoại thương trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Với những cống hiến cho ngành dầu khí, Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.

THÀNH VIÊN HĐQT
BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN

Bà Bùi Thị Minh Chiên sinh ngày 27/2/1970. Bà đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1988 đến nay.

- 1988 - 1996: Nhân viên  thuộc Công ty Dịch vụ Dầu khí.

- 10/1998 - 05/1999: Nhân viên thư ký, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

- 06/1999 - 10/2002: Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

- 11/2002 - 01/2003: Phụ trách Kế toán – Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa thuộc Petrosetco.

- 01/2003 - 08/2003: Phó trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

- 09/2003 - 08/2005: Phó phụ trách phòng Tiếp thị Hợp đồng Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

- 08/2005 - 05/2007: Phó Phụ trách Phòng kế hoạch Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

- 06/2007 - 01/2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Petrosetco.

- 01/2008 - 09/2009: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu thuộc Petrosetco.

- 09/2009 - 08/2011: Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

- 08/2011 - Nay: Được bổ nhiệm Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

   Bà Bùi Thị Minh Chiên đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế đối ngoại, Trung cấp Tin học - Kế toán. Với những cống hiến cho ngành Dầu khí, Bà Bùi Thị Minh Chiên đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen Bộ công thương và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

THÀNH VIÊN HĐQT
BÀ NGUYỄN THỊ THANH

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 26/6/1975, đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1999.

-  Tháng 06/1999 – 09/2009: Chuyên viên Kế toán – Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Tp.HCM (PTSC-HCM) nay là Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS).

-  Từ tháng 09/2009 – 02/2012: Chuyên viên Kế toán – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

-  Từ tháng 03/2012 – 09/2012:  Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

-  Từ tháng 09/2012 – 05/2017:  Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển  (POTS).

-  Từ tháng 05/2017 – đến nay:  Kế toán trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  Từ tháng 09/2019 – đến nay:  Kế toán trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

    Bà Nguyễn Thị Thanh đã tốt nghiệp Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngữ Văn Anh. Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển cho công ty nói riêng và ngành Dầu khí nói chung, bà đã nhận được bằng khen của Bộ Công thương năm 2012; bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các năm.

1 |