CHỦ TỊCH HĐQT
ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN

Sinh ngày: 03/08/1973.

Quê quán: Thừa Thiên Huế.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Maastricht (MSM)- Netherlands .

Quá trình công tác:

-  08/2000 – 05/2003: Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  06/2003 – 09/2007: Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  10/2007 - 01/2009:  Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  02/2009 - 9/2009: Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - Tổng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

-  9/2009 - 3/2010: Thành viên Ban dự án phân phối sản phẩm PP Dung Quất (Ban PP Dung Quất) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). 

-  04/2010 - 01/2012: Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí  (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  02/2012 - 02/2013: Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí  (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  03/2013 - 12/2013: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  03/2013 - 05/2014: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí ( PetroRetail) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  04/2013 - Nay:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco ).

-  05/2014 – 04/2016:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  05/2016 - 31/07/2019:  Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

-  01/08/2019 - Nay:  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Khen thưởng:

Với những cống hiến cho ngành dầu khí, ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.

THÀNH VIÊN HĐQT
BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN

Sinh ngày: 27/2/1970.

Quê quán: Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế đối ngoại, Trung cấp Tin học - Kế toán.

Quá trình công tác:

-  1988 - 1996: Nhân viên  thuộc Công ty Dịch vụ Dầu khí.

-  10/1998 - 05/1999: Nhân viên thư ký, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

-  06/1999 - 10/2002: Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

-  11/2002 - 01/2003: Phụ trách Kế toán – Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa thuộc Petrosetco.

-  01/2003 - 08/2003: Phó trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

-  09/2003 - 08/2005: Phó phụ trách phòng Tiếp thị Hợp đồng Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

-  08/2005 - 05/2007: Phó Phụ trách Phòng kế hoạch Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

-  06/2007 - 01/2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Petrosetco.

-  01/2008 - 09/2009: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu thuộc Petrosetco.

-  09/2009 - Nay: Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

-  29/08/2011 - Nay: được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Khen thưởng:

    Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen Bộ công thương và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

THÀNH VIÊN HĐQT
BÀ NGUYỄN THỊ THANH

Sinh ngày: 26/6/1975.

Quá trình công tác:

-  Tháng 06/1999 – 09/2009: Chuyên viên Kế toán – Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Tp.HCM (PTSC-HCM) nay là Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS).

-  Từ tháng 09/2009 – 02/2012: Chuyên viên Kế toán – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

-  Từ tháng 03/2012 – 09/2012:  Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

-  Từ tháng 09/2012 – 05/2017:  Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển  (POTS).

-  Từ tháng 05/2017 – đến nay:  Kế toán trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

-  Từ 01/8/2019 – đến nay: được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

Khen thưởng:

   Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển cho công ty nói riêng và ngành Dầu khí nói chung bà đã nhận được Bằng khen của Bộ công thương năm 2012 và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các năm.
 

1 |