• PSMT Thông báo Thành lập Chi nhánh Miền Nam - Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung
  • 15/04/2015
  •  

    Ngày 15/04/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung đã ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-PSMT về việc Thành lập Chi nhánh Miền Nam - Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung.

    Quyết định số 10/2015/QĐ-PSMT đính kèm: Download file.

  • PSMT