• Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang
 • 23/02/2024
 •     Ngày 23/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số 4201576665 đăng ký thay đổi lần thứ 6 của Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang. Theo đó, Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

  -  Tên Công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ NHA TRANG
   
  -  Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: NHA TRANG PETROLEUM SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
   
  -  Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Lô E7 cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
   
  -  Điện thoại: 0583.727339 - Fax: 0583 727439
   
  -  Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Quý Long
   
     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4201576665 đính kèm: Download file.
   
 • PSMT