TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN ĐẮC LỘC, NHA TRANG
Lô E7 cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.727339 -  Fax: 02583 727439
TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI
KCN Tây Bắc - Đồng Hới - Bắc Lý – TP Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052 3839816 -  Fax: 052 3839816
TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN TỊNH PHONG
Lô C5-1, KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3526166 -  Fax: 055.3526165;