• Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi
  • Văn phòng cho thuê dài hạn và ngắn hạn, bao gồm: phòng làm việc riêng, thiết bị phòng họp, kho bãi lưu trữ hàng hóa, không gian cho các nhóm làm việc trong môi trường cùng chia sẻ cơ sở hạ tầng...