• Chiết nạp, phân phối LPG bình
  • Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) là đơn vị phân phối chính thức sản phẩm LPG của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với sản lượng 35,000 tấn/năm.

    Các Trạm chiết nạp LPG trực thuộc Công ty PSMT:

    1. Trạm chiết nạp LPG Tịnh Phong tại Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi thuộc Xí nghiệp nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi trực thuộc PSMT là đơn vị được giao vận hành và quản lý.

    2. Trạm chiết nạp LPG Nha Trang tại Khu công nghiệp Đắc Lộc - TP Nha Trang thuộc Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc PSMT là đơn vị được giao vận hành và quản lý.

    3. Trạm chiết nạp LPG Miền Tây tại QL80, TP Cần Thơ thuộc Chi nhánh Nhiên liệu Dầu khí Miền Tây trực thuộc PSMT là đơn vị được giao vận hành và quản lý.