• Chiết nạp, phân phối LPG bình
  • Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) là đơn vị phân phối chính thức sản phẩm LPG của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với sản lượng 35,000 tấn/năm. Trạm chiết nạp tại Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi thuộc Xí nghiệp nhiên liệu Dầu khí Quảng Ngãi trực thuộc PSMT là đơn vị được giao vận hành và quản lý Trạm chiết nạp LPG Tịnh Phong.