• PSMT thông báo Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty - Xí Nghiệp Nhiên Liệu Dầu khí Quảng Ngãi
  • 23/12/2014
  • Ngày 22/12/2014, Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung đã ban hành Quyết định số 424/2014/QĐ-PSMT về việc bổ nhiệm Ông Lê Anh Tú - Phó giám đốc Phụ trách Chi nhánh Công ty - Xí Nghiệp Nhiên Liệu Dầu khí Quảng Ngãi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty - Xí Nghiệp Nhiên Liệu Dầu khí Quảng Ngãi kể từ ngày 01/01/2015.

    Quyết định số 424/2014/QĐ-PSMT đính kèm: Download file.

     

     

  • PSMT