TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN ĐẮC LỘC, NHA TRANG
Địa chỉ: Lô E7 cụm Công Nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.727339
Fax: 02583 727439
Email: psmt.nt@petrosetco.com.vn