CÔNG TY TNNH GIA AN
Địa chỉ: KCN Tâm Thắng - Xã Tâm Thắng - Huyện Cư Jut - Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3816288
Fax: 0501 3816288
Email: