CÔNG TY TNHH MINH CHÁNH TB
Địa chỉ: Cụm CN Bồng Sơn – Hoài Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 056 3561429
Fax: 056 3561429
Email: