• BÀ NGUYỄN THỊ THANH
  THÀNH VIÊN HĐQT
 • Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 26/6/1975, đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1999.

  -  Tháng 06/1999 – 09/2009: Chuyên viên Kế toán – Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Tp.HCM (PTSC-HCM) nay là Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS).

  -  Từ tháng 09/2009 – 02/2012: Chuyên viên Kế toán – Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  -  Từ tháng 03/2012 – 09/2012:  Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

  -  Từ tháng 09/2012 – 05/2017:  Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển  (POTS).

  -  Từ tháng 05/2017 – đến nay:  Kế toán trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

  -  Từ tháng 09/2019 – đến nay:  Kế toán trưởng - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

      Bà Nguyễn Thị Thanh đã tốt nghiệp Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngữ Văn Anh. Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển cho công ty nói riêng và ngành Dầu khí nói chung, bà đã nhận được bằng khen của Bộ Công thương năm 2012; bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các năm.