• BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN
  THÀNH VIÊN HĐQT
 • Bà Bùi Thị Minh Chiên sinh ngày 27/2/1970. Bà đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 1988 đến nay.

  - 1988 - 1996: Nhân viên  thuộc Công ty Dịch vụ Dầu khí.

  - 10/1998 - 05/1999: Nhân viên thư ký, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

  - 06/1999 - 10/2002: Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

  - 11/2002 - 01/2003: Phụ trách Kế toán – Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa thuộc Petrosetco.

  - 01/2003 - 08/2003: Phó trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  - 09/2003 - 08/2005: Phó phụ trách phòng Tiếp thị Hợp đồng Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  - 08/2005 - 05/2007: Phó Phụ trách Phòng kế hoạch Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  - 06/2007 - 01/2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Petrosetco.

  - 01/2008 - 09/2009: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu thuộc Petrosetco.

  - 09/2009 - 08/2011: Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  - 08/2011 - Nay: Được bổ nhiệm Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

     Bà Bùi Thị Minh Chiên đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế đối ngoại, Trung cấp Tin học - Kế toán. Với những cống hiến cho ngành Dầu khí, Bà Bùi Thị Minh Chiên đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen Bộ công thương và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.