• ÔNG TÔN THẤT ANH TUẤN
  GIÁM ĐỐC
 • Sinh năm :  1973

  Nơi sinh   :  Thành phố Hồ Chí Minh

  Trình độ    :  Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

  Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã có thời gian công tác liên tục trong ngành Dầu khí từ năm 2000 đến nay:

  - Tháng 08/2000 là Kỹ sư máy, Sỹ quan vận hành máy - Công ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí - Tổng Công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC).

  - Tháng 06/2003 là Chuyên viên Thương mại - Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển - (PTSC).

  - Tháng 10/2007 được bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC).

  - Tháng 02/2009 được bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Vũng tàu - Công ty TNHH MTV TM-DV Dầu khí Biển - (PTSC). 

  - Tháng 04/2010 được bổ nhiệm Phó Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí (PIMD) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

  - Tháng 02/2012 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc - Công ty Phân Phối Nguyên Liệu Công Nghiệp Dầu Khí - (Petrosetco).

  - Tháng 03/2013 được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí ( PetroRetail)  - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco).

  - Tháng 05/2014 được bổ nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) - Tháng 05/2016 kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

  - Tháng 08/2019 – Nay được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Nha Trang trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

  Ông Tôn Thất Anh Tuấn là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trường European University- Switzerland, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Maastricht (MSM)- Netherlands, Kỹ sư máy trường Đại học Hàng Hải, Cử nhân Kinh tế ngoại thương trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Với những cống hiến cho ngành dầu khí, Ông Tôn Thất Anh Tuấn đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, bằng khen của Bộ Công Thương, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương 2010 - 2013, bằng khen Tập đoàn, Tổng Công ty qua các năm.