CỬA HÀNG GAS MINH TRINH
Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 01278781199
Fax: 
Email: