CÔNG TY TNHH MTV CHÂN PHƯƠNG
Địa chỉ: 39 Lê Lợi – TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 2570257
Fax: 055 3716323
Email: