CH DẦU MỎ KHL LƯU THỊ LỰU
Địa chỉ: 1090 Phạm Văn Đồng - Phường Yên Thế - TP PLeiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059 3830298
Fax: 059 3874874
Email: