• BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN
  THÀNH VIÊN HĐQT
 • Sinh ngày: 27/2/1970.

  Quê quán: Thái Bình.

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế đối ngoại, Trung cấp Tin học - Kế toán.

  Quá trình công tác:

  -  1988 - 1996: Nhân viên  thuộc Công ty Dịch vụ Dầu khí.

  -  10/1998 - 05/1999: Nhân viên thư ký, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

  -  06/1999 - 10/2002: Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa.

  -  11/2002 - 01/2003: Phụ trách Kế toán – Xí nghiệp Cung ứng vật tư hàng hóa thuộc Petrosetco.

  -  01/2003 - 08/2003: Phó trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  -  09/2003 - 08/2005: Phó phụ trách phòng Tiếp thị Hợp đồng Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  -  08/2005 - 05/2007: Phó Phụ trách Phòng kế hoạch Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển.

  -  06/2007 - 01/2008: Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Biển thuộc Petrosetco.

  -  01/2008 - 09/2009: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu thuộc Petrosetco.

  -  09/2009 - Nay: Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  -  29/08/2011 - Nay: được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

  Khen thưởng:

      Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen Bộ công thương và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.